Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku

Bezpečnost strojních zařízení – hydraulika a pneumatika

2. 3.2022
prostřednictvím ON-LINE přenosu


Zadej počet přihlašovaných osob:
  
   přihlášení pro členy ČSS a studenty (zdarma)
   přihlášení ostatních účastníků (poplatek 690,- Kč/osoba)