Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku - CAHP

 

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (dále CAHP) byla založena v roce 1977 jako sdružení výrobců a dodavatelů fluidní techniky na domácí trh. V témže roce byla asociace přijata do mezinárodní organizace CETOP, která sdružuje evropské národní organizace. Od samého počátku své činnosti má CAHP ve svém programu technickou podporu a zprostředkování informací domácím výrobcům hydrauliky a pneumatiky.

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku je organizačním článkem
České strojnické společnosti (dále ČSS) jako její odborná sekce (viz stanovy CAHP a ČSS).