Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku


ODBORNÁ SEKCE ČSS

LOGO CSS stroj spol

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP)
odborné sekce ČSS
Vás zve na odborný seminář /webinář


„Bezpečnost strojních zařízení – hydraulika a pneumatika“ve středu 2. března 2022 od 9:00 hodin  
bude se konat formou semináře /webináře
v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5
 
PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Cíl semináře: 
Základní seznámení s problematikou bezpečnosti strojních zařízení zejména
dle směrnice 2006 42 ES - Strojní zařízení a ve vztahu k fluidní technice.

25. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HYDRAULIKA A PNEUMATIKA  


8. – 10. 6. 2022 PRAHA
 

Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací.  

Tématické okruhy

  • Hydraulické prvky a systémy
  • Hydraulické pohony, hybridní pohony
  • Aplikace hydraulických pohonů ve strojních zařízeních, mobilní technice, divadelní technice
  • Pneumatické prvky a systémy
  • Pneumatické pohony a jejich aplikace
  • Elektronika a tekutinové systémy, řízení hydraulických a pneumatických systémů
  • Tekutinové systémy v mechatronice, robotice
  • Modelování a simulace tekutinových systémů
  • Hluk, vibrace, diagnostika tekutinových systémů
  • Univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů    

 

 Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP)
odborná sekce ČSS
pořádala
odborný seminář /webinář

„Elektrohydraulika a její aplikace“


dne 1. prosince 2021

 

Presentace a videa po rozbalení