Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku


ODBORNÁ SEKCE ČSS

LOGO CSS stroj spol

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST
 
Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP) 
odborné sekce ČSS
 
uspořádola 
na odborný seminář /webinář
 

„Hydraulické zdroje a systémy s úsporou energie“

 
Ve středu 1. března 2023 od 9:00 hodin
 
semináře /webináře  se konal
V budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5
 
Cíl: Seznámení s nejběžnějšími standardy v oblasti propojování hydraulických obvodů a budoucí trendy

 

 
 
 
PROGRAM
 
 08:30 – 09:00 Registrace účastníků
 09:00 – 09:10
Úvod, zahájení semináře
- Úvod do problematiky
- Představení přednášejících a programu 
Odborný garant semináře: Bc. Jan Vaníček , ARGO-HYTOS s.r.o. 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 09:10 – 9:55
POHONY SYSTRONIX
- Úvod do problematiky úsporných hydraulických systémů
- Energeticky úsporné pohony Sytronix
- Ing. Jiří Tlustoš, Bosch Rexroth spol. s r.o.
 9:55 – 10:35
PŘÍSTUPY K ÚSPOŘE ENERGIE HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ
- Kdy a jaké jsou možnosti úspor
- Moderní systém KyneSys a jeho aplikace
Ing. Petr Jáchym, HYDAC spol.s.r.o.
 10:35 – 10:50  Přestávka
 10:55 – 11:35
 ŘEŠENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZDROJE V PRAXI
- Frekvenční měniče jako chytrý nástroj pro úsporu energie
- Využití frekvenčních měničů v úsporných zdrojích
Michal Tomek, ARGO-HYTOS s.r.o.
 11:35 – 12:10
ÚSPORA ENERGIE A MOBILNÍ HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
- Důvody energeticky úsporných systémů v mobilních aplikacích
- Mobilní úsporné systémy v praxi
Miroslav Kazda, ARGO-HYTOS s.r.o.
   
 
Odborný garant semináře:
Bc. Jan Vaníček , ARGO-HYTOS s.r.o. , email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Organizační garant semináře:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 - paní Hana Valentová 
mobil 728 747 242; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Příjem přihlášek výhradně prostřednictvím webových stránek nejpozději  do 24.2.2023 – prostřednictvím webových stránek: www.cahp.cz 
Tento seminář / webinář je připravován kombinovanou formou (prezenčně / on-line).
                                        
Účastnický poplatek:
Členové ČSS a studenti  ………………………….. zdarma
Ostatní ......................................................  690,- Kč      
Výše vložného je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.                
 
Vložné za nečleny ČSS uhraďte nejpozději do 24.2.2023
 
na účet České strojnické společnosti, IČ: 00506443
č. účtu  46536011/0100 u KB Praha 1, Spálená 51
variabilní symbol .............. 878
konstantní symbol............. 308              
Dodavatel – Česká strojnická společnost není plátcem DPH!
Potvrzení o platbě (daňový doklad) obdrží účastníci následně po obdržení platby do 10 dnů!
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte Českou strojnickou společnost  pí Valentovou – tel. 728 747 242, nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.