Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku


ODBORNÁ SEKCE ČSS

LOGO CSS stroj spol

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku

uspořádala
odborný seminář /webinář

„Výzkum a vývoj v oblasti
Tekutinových mechanismů na univerzitách v ČR“


Ve středu 13. září 2023

Cílem semináře je seznámit odbornou i laickou veřejnost s výzkumem a vývojem
v oblasti Tekutinových mechanismů na pracovištích přednášejících a poukázat na vybrané kvalifikační práce z oboru.

PREZENTACE .... Číst dál: ....

 

 

PROGRAM

  prezentace
Výzkum a vývoj v oblasti Tekutinových mechanismů na ČZU
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Katedra zemědělských strojů, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
ZDE
Výzkum a vývoj v oblasti Tekutinových mechanismů na TUL
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., Katedra vozidel a motorů, Strojní fakulta, Technická univerzita v Liberci
ZDE
Výbor prací Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana, VUT
Ing. Roman Klas, Ph.D., Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana, Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně 
ZDE
Výzkum a vývoj v oblasti Tekutinových mechanismů na VŠB-TU
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík, doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
ZDE