Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku


ODBORNÁ SEKCE ČSS

LOGO CSS stroj spol

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku

Vás zve
na odborný seminář /webinář

„Výzkum a vývoj v oblasti
Tekutinových mechanismů na univerzitách v ČR“


Ve středu 13. září 2023 od 9:00 hodin

Bude se konat hybridní formou prezenčního semináře / on-line webináře

V budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5

Cílem semináře je seznámit odbornou i laickou veřejnost s výzkumem a vývojem
v oblasti Tekutinových mechanismů na pracovištích přednášejících a poukázat na vybrané kvalifikační práce z oboru.

ON-LINE PŘENOS ZDE

 v případě komplikací volejte 724 840 044

 

 

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:05 Úvod, zahájení semináře
Odborný garant semináře: doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Katedra zemědělských strojů, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
09:05 – 9:35  Výzkum a vývoj v oblasti Tekutinových mechanismů na ČZU
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Katedra zemědělských strojů, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
09:35 – 10:15  Výzkum a vývoj v oblasti Tekutinových mechanismů na TUL
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., Katedra vozidel a motorů, Strojní fakulta, Technická univerzita v Liberci
10:15– 10:30  přestávka na kávu 
10:30 – 11:10  Výbor prací Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana, VUT
Ing. Roman Klas, Ph.D., Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana, Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně 
11:10 – 11:50  Výzkum a vývoj v oblasti Tekutinových mechanismů na VŠB-TU
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík, doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
11:50 – 12:10  Diskuze 


Odborný garant semináře:
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační garant semináře:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 – Ing. Olga Křížová
mobil 728 747 242; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem přihlášek výhradně prostřednictvím webových stránek
www.cashp.cz a www.strojnicka-spolecnost.cz nejpozději do 8.9.2023

Účastnický poplatek:

Členové ČSS a studenti ………………………….. zdarma
Ostatní ...................................................... 690,- Kč
Výše vložného je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.

Vložné za nečleny ČSS uhradíte po obdržení faktury, na základě přihlášky

účet České strojnické společnosti, IČ: 00506443
č. účtu 258187028/0600 u MONETA Money Bank, a.s.
variabilní symbol .............. 880
konstantní symbol............. 308
Dodavatel – Česká strojnická společnost není plátcem DPH!

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte Českou strojnickou společnost
Ing. Olgu Křížovou – tel. 728 747 242, nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.