Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST

 

 Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP)
ve spolupráci se sekcí Tribotechniky

       odborné sekce ČSS

 uspořádala

ve čtvrtek 10. června 2021

webinář

Těsnění pro hydraulická a pneumatická zařízení

 

 PRESENTACE PO ROZBALENÍ ČLÁNKU

PROGRAM

    PREZENTACE VIDEO
09:00 - 09:05    Úvod, zahájení semináře
Odborný garant semináře: Ing. Petr Kaněra
   
09:05 - 09:55   Inovace v oboru těsnicích technologií
Ing. Blanka Müllerová, Ing. Matin Šimák, Ing. Daniel Tilcer,
Trelleborg Sealing Solutions Czech s.r.o.
ZDE ZDE
 09:55 - 10:50 Úvod do těsnění – základní pojmy, jevy v hydraulickém systému ovlivňující (ne)správnou funkci těsnění
Ing. Petr Kaněra
ZDE ZDE
 10:50 - 11:05 Přestávka    
 11:05 -12:05  Maziva vs. kompatibilita s pryžemi
Ing. Jiří Valdauf, Ing. Pavel Semerák
ZDE ZDE
 12:05 -12:50 Opěrné kroužky ve statických a dynamických aplikacích - jejich tvary a materiálové varianty
Milan Fišer
ZDE ZDE
 12:50 -13:00  Diskuze    

 

CÍL WEBINÁŘE:
Inovativní i standardní návrhy systémů těsnění s ohledem na aplikace s důrazem na chemicko-teplotní odolnost

 

Přihlašování a další informace budou k dispozici od 3. května 2021 na www.cahp.cz