Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku
Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP)
odborné sekce ČSS
uspořádala  odborný seminář / webinář


„Bezpečnost strojních zařízení – hydraulika a pneumatika“ve středu 2. března 2022

Cílem semináře bylo: 
Základní seznámení s problematikou bezpečnosti strojních zařízení zejména
dle směrnice 2006 42 ES - Strojní zařízení a ve vztahu k fluidní technice.

Prezentace po otevření

 

 
 PROGRAM

  prezentace video
Úvod, zahájení semináře
- Úvod do problematiky
- Představení přednášejících a programu 
Odborný garant semináře: Ing. Petr Jáchym, HYDAC spol. s r.o. 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
ZDE ZDE
SYSTEMOTRONIC
- Legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení
- Příklady chybných, nedostatečných, nebezpečných ale i správných řešení z praxe
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
ZDE ZDE
Bezpečnost hydraulických lisů
- Aktuální legislativa
- Standardizovaná modulární koncepce hydraulických bloků pro lisy
- Zákaznická řešení hydraulických b loků pro lisy
(příklad realizačního procesu implementace funkční bezpečnosti pro kon-krétní stroj)
Ing. Jiří Tlustoš, Bosch Rexroth spol. s r.o.
ZDE ZDE
Praktické komplexní (mechanika, hydraulika, elektrika) posouzení – hodnocení bezpečnostních opatření testovacího zařízení hydraulických válců 600 bar             
Tomáš Krupička, HYDAC, spol. s r.o.
ZDE ZDE
Bezpečně se stlačeným vzduchem – Festo
Ing. Miloslav Mikeš, FESTO, s.r.o.
ZDE ZDE


Odborný garant semináře
:
Ing. Petr Jáchym – HYDAC, spol. s r.o., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační garant semináře:
Česká strojnická společnost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 -
paní Hana Valentová
mobil 728 747 242; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem přihlášek výhradně prostřednictvím webových stránek nejpozději  do 24.2.2022 – prostřednictvím webových stránek: www.cahp.cz

Tento seminář / webinář je připravován kombinovanou formou (prezenčně / on-line).

V případě pozitivního vývoje proběhne prezenční formou zcela.

Nebo prvních 20 zájemců o prezenční účast (s dokladem o očkování na COVID nebo s negativním PCR testem 48 hodin) se semináře může účastnit osobně v přednáškovém sále. Všichni ostatní účastníci budou mít k dispozici přístup on-line.

V případě, že pandemická situace prezenční účast nedovolí, bude seminář pro všechny pořádán on-line formou jako webinář.

Bude upřesněno

Účastnický poplatek:

Členové ČSS a studenti  ………………………….. zdarma

Ostatní ......................................................  690,- Kč      

Výše vložného je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.               

Vložné za nečleny ČSS uhraďte nejpozději do 24.2.2022 na účet České strojnické společnosti, IČ: 00506443 č. účtu  46536011/0100 u KB Praha 1, Spálená 51

variabilní symbol ..............       873
konstantní symbol.............      308             

Dodavatel – Česká strojnická společnost není plátcem DPH!

Potvrzení o platbě (daňový doklad) obdrží účastníci následně po obdržení platby do 10 dnů!

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte
Českou strojnickou společnost 
pí Valentovou
tel. 728 747 242
nebo emailem:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.