Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku
ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST
 Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP) 
společně se sekcí
Tribotechnika a motorová paliva
odborné sekce ČSS
 
uspořádala
odborný seminář /webinář
 

„Hydraulické kapaliny – hodnocení čistoty a filtrace“

 
Ve středu 7. září 2022 od 9:00 hodin
V budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5
 

 
Cílem semináře bylo seznámení posluchačů v první fázi s teoretickými základy a předpoklady pro sledování kvality a ošetřování hydraulických kapalin, s rizikovými faktory znečištění kapalin. Následně prezentovat novinky a zajímavosti z oblasti filtrace a monitorování stavu hydraulických kapalin v praxi od předních firem v oboru.

Mediální partner 

 mm

 

Presentace po rozbalení "Číst dál:"

 

 

PROGRAM

    prezentace ZDE
9:05 – 9:35

Kondice hydraulických kapalin

 • Stanovení základních parametrů – viskozita, číslo kyselosti, degradace kapaliny, obsah přísad
 • Ošetřování kapaliny – kdy má cenu ošetřovat; limity viskozity, kyselosti a obsahu přísad; úroveň degradace a další

Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o.

ZDE 
9:35 – 10:00  Kontaminace hydraulických kapalin
 • Kód čistoty; celkové nečistoty na membráně
 • Voda; prach
 • Kontaminace jiným olejem; kontaminace povrchově aktivními látkami
 • Kontaminace zpracovávaným materiálem

Ing. Tomáš Turan, ALS Czech Republic, s.r.o.

ZDE 
10:00 – 10:30  Aplikace senzorů stavu pracovních kapalin v provozních podmínkách hydraulických zařízení
 • Nasazení stabilního kontinuálního sledování; co lze sledovat
 • Jak senzory implementovat pro dobrou vypovídací schopnost

Ing. Petr Jáchym HYDAC, spol. s r.o.

ZDE 
10:45 – 11:15

Testování a kvalita filtračních vložek

 • Multi Pass test stand – vývoj standu, praktická měření
 • Collapse Burst Test stand – měření tlakové odolnosti filtračních vložek
 • Přehled dalších měření při vývoji a kontrole filtračních vložek

Ing. Petr Jáchym HYDAC, spol. s r.o. 

ZDE 
11:15 – 11:40 Filtrace v praxi
 • Paralelní filtrace
 • Autonomní filtrační jednotky

Bc. Jan Vaníček, ARGO-HYTOS, s.r.o.

ZDE 
11:40 – 12:00

Senzorika – multifunkční přenosná zařízení pro diagnostiku stavu kapaliny

Analýza stavu provozních olejových médií na výrobních mobilních a stacionárních zařízeních

Michal Schiefert, ARGO-HYTOS, s.r.o.

ZDE 

 

Odborný garant semináře:

Ing. Vladimír Perník – Jihostroj a.s., email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační garant semináře:

Česká strojnická společnost, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 - paní Hana Valentová

mobil 728 747 242; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem přihlášek výhradně prostřednictvím webových stránek nejpozději  do 1.9.2022 – prostřednictvím webových stránek: www.cahp.cz
Tento seminář / webinář je připravován kombinovanou formou (prezenčně / on-line).
Podmínky osobní účasti a forma pořádání budou upřesněny dle aktuální situace v době konání akce.

 

Účastnický poplatek:

Členové ČSS a studenti  ………………………….. zdarma
Ostatní ......................................................  690,- Kč     

Výše vložného je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.               

Vložné za nečleny ČSS uhraďte nejpozději do 1.9.2022 na účet České strojnické společnosti, IČ: 00506443 č. účtu  46536011/0100 u KB Praha 1, Spálená 51

variabilní symbol ..............     875
konstantní symbol.............      308             

Dodavatel – Česká strojnická společnost není plátcem DPH!

Potvrzení o platbě (daňový doklad) obdrží účastníci následně po obdržení platby do 10 dnů!

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte Českou strojnickou společnost  pí Valentovou – tel. 728 747 242, nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.